NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Parent @ Work


Hebt u binnen uw onderneming aandacht voor de work-life balance van uw werknemers? Perfect!
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil graag van u horen. Voor het Europese project Parents@Work zijn zij op zoek naar goede praktijken voor en door werkgevers rond work-life balance. Denk maar aan glijdende werkuren, aandacht voor vaderschapsverlof, flexibele regeling bij zieke kinderen, … Om zo andere werkgevers te inspireren tot een gezinsvriendelijk beleid in de onderneming.


Een kort telefoongesprek en een interview met uw onderneming… that’s it! Dan krijgt u een gratis toolkit met concrete handvaten om het nog beter te doen, heel wat visibiliteit (o.a. via een nationale conferentie), kan u benchmarken en zelf inspiratie opdoen en komt u in contact met soortgelijke organisaties via netwerksessies. Als dat geen win-winis.
Laat ons snel iets weten: saidja.steenhuyzen@igvm.belgie.beof 02/235 54 99


Neem zeker al eens een kijkje op de bestaande databank van goede praktijken via http://www.igvm-action.be/.
Weet u niet of u in aanmerking komt? Of hebt u goede praktijken, maar weet u niet zeker of deze publiek gedeeld kunnen worden? Geen probleem, het Instituut zoekt dit samen met u in alle discretie uit.


 
français


Vous accordez de l’attention à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée pour les travailleurs au sein de votre entreprise ? Très bien !


L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes aimerait en discuter avec vous. Dans le cadre du projet européeen Parents@Work, nous sommes à la recherche de bonnes pratiques en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pour et par les employeurs. Par exemple, un horaire de travail flexible, de l’attention pour le congé de paternité, un régime de travail flexible lorsque les enfants sont malades, …. Et ce afin d’inspirer d’autres employeurs pour qu’ils mettent en place une politique favorable à la vie de famille au sein de leur entreprise.


Un bref entretien téléphonique et une interview avec votre entreprise et… c’est tout ! En contrepartie, vous recevrez gratuitement des instruments concrets vous permettant de faire encore mieux, vous bénéficierez d’une grande visibilité (notamment grâce à une conférence nationale),  vous pourrez faire du benchmarking, trouver vous-même de l’inspiration et entrer en contact avec des organisations aux vues similaires aux vôtres lors de séances de réseautage. Si cela n’est pas un win-win.
Donnez-nous rapidement de vos nouvelles : saidja.steenhuyzen@igvm.belgie.beou 02/235 54 99


Jetez également un coup d’œil à la base de données qui rassemble les bonnes pratiques en la matière (http://www.igvm-action.be/).
Vous ne savez pas si vous entrez en ligne de compte ? Vous disposez de bonnes pratiques mais vous ne savez pas avec certitude si vous pouvez les partager publiquement ? Aucun problème, l’Institut examinera la situation avec vous en toute discrétion.

 
 

 

Er zijn reeds 0 brilliante commentaren

Plaats een reactie