NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Wat verandert er in 2023?

Opnieuw verandert er veel voor HR in 2023. Tijd dus voor een overzicht

Deeltijds Werk

Mensen die deeltijds werken moeten hun werkrooster 7 dagen in plaats van 5 dagen op voorhand kennen. Het arbeidsreglement moet aangepst worden, ten laatste in augustus 2023.

Uitbreiding geboorteverlof

Het geboorteverlof voor vaders en co-ouders stijgt met 5 dagen naar 20 dagen, op te nemen in de eerste 4 maanden na de geboorte. 

Flexibel werken: de vierdaagse werkweek

Werknemers mogen vragen om hun voltijdse prestaties te concentreren om 4 dagen. HRPro had al zijn twijfels geuit over dit systeem. Indien een werkgever dit wil weigeren, dan moet hij dit motiveren. Wij raden aan om altijd de arbeidsorganisatie, de permanentie, de beschikbaarheid voor klanten als reden te geven. Opgepast, een werknemer mag niet nadelig behandeld worden en dus niet ontslaan worden omwille van zijn vraag. We hebben onze mening hierover geformuleerd in een open brief. 

Activerend ontslag

Werknemers die ontslaan worden en minstens 30 weken opzeg hebben, zullen 2/3 van hun opzegvergoeding kunnen houden. 1/3 wordt gereserveerd voor activerende maatregelen zoals outplacement, opleiding.

Werknemers kunnen in een transitietraject stappen, waarbij ze bij een andere werkgever aan de slag kunnen, vooraleer ze daar aangeworven worden. De nieuwe werkgever is dan de "gebruiker". Werft de gebruiker de medewerker niet aan moet hij de helft van het loon 

Tijdelijke werkloosheid voor energie

Deze maatregel wordt verlengd tot en met maart 2023. Dit geldt enkel voor energie-intensieve bedrijven en is beperkt tot 4 weken opschorting van werk. 

Recht op Opleiding

Vanaf 2023 heeft elke medewerke recht op 4 dagen opleiding. In 2024 komt daar nog een dag bij. 

Elke organisatie vanaf 20 medewerkers moet een opleidingsplan hebben. 

Welzijn

Het recht op deconnectie moet worden bepaald in een CAO of het arbeidsreglement. Dit gaat dus over het recht buiten de kantooruren niet bereikbaar te zijn. Een eigen klein onderzoek toont aan dat maar een minderheid problemen heeft en niet of sporadisch wordt gestoord buiten de uren.

Boete voor langdurige ziekte / zieken

Een van d emeest omstreden maatregelen is de boete voor bedrijven die een hoger aantal langdurig zieken hebben. We vrezen dat deze maatregelen zal leiden tot minder inclusie van mensen met gezondheidsproblemen. 

Langdurig zieken kunnen 2,5% van hun uitkering kwijtspelen als ze blijven weigeren om mee te stappen in het reintegratieproces.

De bedrijfswagen

Al lang anagekondigd, maar nu echt gestart: de afbouw van het gunstige fiscaal regime voor bedrijfswagens. Ook wordt gestreefd naar een electrifcatie van het wagenpark. Plug-in hybrides zijn nog maar voor 50% aftrekbaar. En vanaf 2028 is een auto met CO2-uitstoot niet meer aftrekbaar (0%).  Ook de CO2-bijdrage zal stijgen. 

Klokkenluiders

Bedrijven  moeten in 2023 een formeel klokkenluiderskanaal instellen. Voor grotere bedrijven is dat vanaf midden februari. Kleine ondernemingen krijgen tijd tot midden december. 

Jobstudenten

Jobstudenten kunnen vanaf 2023 600 uren presteren.

Auteursrechten

Het gunstregime voor auteurs wordt ingeperkt.

Flexijobs

Flexijobs zijn vanaf 2023 mogelijk in meer sectoren. 

Tijdskrediet met motief zorg voor kind

De uitkeringen worden beperkt. Voltijds tijdskrediet kan enkel voor kinderen tot 5 jaar, voor de kinderen tot 8 jaar is 20% en 50% nog mogelijk. Uitkeringen kunnen maximaal gedurende 48 maanden in plaats van 51 worden uitbetaald. deeltijdse werkende medewerkers kunnen geen aanspraak meer maken op tijdskrediet met motief. En voor oudere medewerkers is er geen hogere uitkering meer.

Photo by Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/photo/a-close-up-shot-of-letter-dice-on-an-open-notebook-6120220/

 

Hrpro.be

Er zijn reeds 0 brilliante commentaren

Plaats een reactie