NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

CAO 149 over (verplicht) telewerk


Er is een nieuwe CAO voor telewerk. CAO 149 is er gekomen om het verplicht telewerk te regelen. 

Vroeger kon telewerk niet verplicht worden, maar COVID heeft daar verandering in gebracht. De regering verplicht werkgevers om mensen die kunnen thuis werken ook in te laten stappen. Sedert januari 2021 zijn er ook strenge controles.

Deze nieuwe CAO komt er in aanvulling van de bestaande CAO 85, dat structureel telewerk regelt en de wet op wendbaar werkbaar werk, dat occasioneel telewerk voorziet.

Anders dan wat sommigen geloven, was telewerk aan ene opmars bezig nog voor de coronacrisis losbarsste. Zo 20% van de werknemers werkte minstens één dag per week van thuis uiy. Voor 60% is telewerk ook niet mogelijk omdat hun job een fysieke aanwezigheid op een bepaalde plaats en tijdstip vereist.

Dit is wat je moet weten over deze nieuwe CAO

  • De CAO is enkel van toepassing voor de ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen telewerkpolicy hadden. Voor de anderen verandert er niets.
  • De CAO is tijdelijk en loopt af wanneer de regering beslist het telewerken niet langer verplicht te maken.
  • Het is nog steeds mogelijk om een regeling uit te werken binnen CAO 85 en de wet op Wendbaar werkbaar werk.
  • De CAO regelt de modaliteiten inzake materiaal en connectiekosten, de noodzaak om controle uit te oefenen op de resultaten en de noodzaak om afspraken te maken rond de bereikbaarheid van de medewerkers.
  • Ook wordt aandacht besteed aan de informatie die aan medewerkers gegeven moet worden en aan de psychosociale aspecten van het thuis werken.

Deze CAO speelt in op de actuele situatie.

Meer informatie

de tekst van de CAO

- webinar via PMClub op 25 februari

 

Hrpro.be