NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Informatie voor werkgevers


Algemene informatie over de economische impact van de coronacrisis vind je op de website van de FOD economie.

We verwijzen ook naar deze pagina van Acerta waarin diverse maatregelen worden beschreven inzake:

 • De verplichte SLuiting
 • Tijdelijke Werkloosheid
 • Economische steunmaatregelen
 • Collectieve SLuiting
 • Omvormen van activiteiten
 • Sluiting van de scholen
 • Thuiswerk
 • Studentenarbeid
 • Betalingsplannen
 • Inkomensverlies van de werknemers
 • Preventie
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Arbeidsregime
 • Duaal Leren

Hierbij het advies van Claeys & Engels. Het voornaamste punt: 

Laat uw onderneming indien nodig erkennen als onderneming in moeilijkheden om een beroep te kunnen doen economische werkloosheid voor bedienden. In afwachting kan u bovendien een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen bij de RVA. Wij kunnen uw onderneming uiteraard bijstaan in deze aanvraagprocedures.

SD Worx heeft deze vragen beantwoord in hun FAQ

(Update 18 maart)