NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Wat met sociale verkiezingen?


Het is het jaar van de sociale verkiezingen. Werknemers van meer dan 10000 bedrijven kunnen in mei gaan stemmen om de mandaten van de ondernemingsraden en comités te vullen. Zo'n 1,8 miljoen werknemers kunnen hun stem uitbrengen.

Alleen, het is vandaag niet duidelijk hoe de coronacrisis zal evolueren en terzelfdertijd moeten bedrijven een heel strikte procedure volgen. 

De sociale partners zijn het eens om die verkiezingen nu uit te stellen. De minister van werk, Nathalie Muylle, moet dit nog goedkeuren. Het is de verwachting dat dit zal gebeuren.

Dit is een precedent en het toont hoe de sociale partners erin slagen het gezond verstand te laten primeren. De datum voor de sociale verkiezingen is nog niet gekend. Wellicht zal dit na de zomer van 2020 zijn.

De modaliteiten zijn ook niet gekend. Wat met de bescherming tegen ontslag? Moeten de lijsten met kandidaten binnen op het voorziene tijdstip?

Zie ook 

- De Tijd

(laatste update: 17 maart 2020)