NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Bouwen aan duurzame inzetbaarheid


Langer werken is vooral een kwestie van duurzamer werken. Mensen blijven langer tevreden en productief als ze zich goed voelen in hun job en op het werk. Wanneer persoonlijke aspiraties en competenties matchen met de werkinhoud, hebben werknemers het gevoel zinvol bezig te zijn en een effectieve bijdra- ge te leveren. Voor organisaties is het van belang om in te zetten op vaardigheden, talenten en de ontwik- keling ervan, en daarbij rekening te houden met de persoonlijke noden van hun medewerkers. Een ‘Huis van het Werkvermogen’ kan alvast inspiratie bieden.

Lees meer.