NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Interview Johan Thijs


“I'm unconventional, but that’s apparently my middle name”, laat Genkenaar Johan Thijs, CEO van KBC Group zich tijdens het interview ontvallen. Harvard University rang- schikt de KBC-topman in de top tien van ‘s werelds beste CEO’s. We vroegen hem naar de belangrijkste uitdagingen voor zijn bankverze- keringsgroep en de financiële sector. De digitalisering? “Fout.

De digitalisering is een middel om het echte doel te bereiken: een agile bankverzekeraar worden in een wereld waar gedrag en ver- wachtingen van klanten én mede- werkers de toekomst bepalen.”

Lees meer.