Interview Johan Thijs


“I'm unconventional, but that’s apparently my middle name”, laat Genkenaar Johan Thijs, CEO van KBC Group zich tijdens het interview ontvallen. Harvard University rang- schikt de KBC-topman in de top tien van ‘s werelds beste CEO’s. We vroegen hem naar de belangrijkste uitdagingen voor zijn bankverze- keringsgroep en de financiële sector. De digitalisering? “Fout.

De digitalisering is een middel om het echte doel te bereiken: een agile bankverzekeraar worden in een wereld waar gedrag en ver- wachtingen van klanten én mede- werkers de toekomst bepalen.”

Lees meer.