CAO 149 over telewerk

Datum: 25 februari 21
Locatie: Digitaal
Tijdstip:

12:30 - 13:45

Prijs: Enkel voor leden
Organisator: PMC
Inschrijven: Bezoek de website

CAO nr. 149: een wettelijk kader voor COVID-19 telethuiswerk in de private sector

Back to normal lijkt verder weg dan ooit. Een digitale werkomgeving die medewerkers veilig thuiswerken ondersteunt is sinds 2020 een enorme uitdaging en noodzaak gebleken voor vele sectoren en bedrijven.  

Hoe ging jouw bedrijf ermee om?  waren er bestaande afspraken en policies of zijn er nieuwe opgemaakt.  Wij houden een korte bevraging, de gegevens hieruit verkregen worden mee besproken tijdens het webinar.  
Daarom vragen we u 6 min de tijd te nemen voor deze bevraging.  Met dank bij voorbaat.

Telewerken of thuiswerken is thans nog steeds verplicht en opgelegd, behalve als telewerken of thuiswerken dit onmogelijk is gezien de aard van de betrokken functie, of onmogelijk is om redenen van bedrijfscontinuïteit.. (Ministerieel decreet van 01/11/2020)  Deze verplichting wordt actief gecontroleerd door de sociale inspectie.

Vele werkgevers en werknemers zien het voordeel van telewerken.  Dus ook in de toekomst, wanner de verplichting omwille van corona een einde neemt, zal telewerk een belangrijk(er) onderdeel van de nieuwe arbeidsorganisatie blijven.  Of niet? 

In ieder geval stellen zich heel wat vragen:

De federale regering heeft telethuiswerk uitgeroepen tot “de Norm”.  Wat betekent dit vandaag en voor de toekomst? Wat met ‘verplichting tot’ … wat zijn de mogelijkheden?
Thuiswerk en Telewerk zijn geen gelijke begrippen en betekent dus ook andere contractuele afspraken of policies. Wat zijn de voornaamste verschillen?   
Occasioneel versus structureel : de verschillen in aanpak.
Hoe zit het met kosten voor telewerk? 
Welke ondersteuning moet / kan de werkgever bieden? 
Wat bij een arbeidsongeval?  Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering?
Wat is de definitie van arbeidsongeval in een thuiswerk-context?
Belastingsaspecten : Hoe gaan de belastingsauthoriteiten hiermee om?  Waarmee dienen we rekening te houden?

Op 29 januari 2021 is er binnen de NAR een tijdelijke CAO rond Covid-19 telethuiswerk overeengekomen, Jan Hofkens, partner Lydian loodst je er doorheen en geeft een duidelijke kijk op wat nu mogelijk is en welke stappen in het belang zijn van u als werkgever maar ook de individuele werknemer.  

https://www.lydian.be/nl/nieuws/cao-nr-149-een-wettelijk-kader-voor-covid-19-telethuiswerk-de-private-sector

Daarnaast biedt Lydian aan elke deelnemer een template van overeenkomst policy waarin alle noodzakelijke afspraken en voorwaarden volgens de actuele wetgeving werden opgenomen.

Schrijf de datum in je agenda, registreer je online en doe mee aan de bevraging.

Tot donderdag 25/02 om 12u30.