NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Ethiek, artificiële intelligentie en HRM

Datum: 07 november 19
Locatie: Brussel
Tijdstip:

Prijs: 100 €
Organisator: HR public
Inschrijven: Bezoek de website

HR Public nodigt u graag uit op de conferentie:

Ethiek, artificiële intelligentie en HRM

Deze vindt plaats op 7 november in het Silversquare
(Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel).

Het event verloopt in beide landstalen, maar we voorzien de nodige vertalingen.

Nathalie SMUHA, onderzoekster aan de KU Leuven gespecialiseerd in de ethische en juridische aspecten rond artificiële intelligentie, belicht specifiek de impact van artificiële intelligentie op het management en de organisatie. Hierbij komen de basisbeginselen aan bod die we moeten naleven om de morele vooroordelen en veralgemeningen die voortvloeien uit de voorspellende analyses van de algoritmes, te vermijden.

Guido DE CLERCQ, directeur van Transparency International Belgium, en zijn collega Hanneke DE VISSER belichten de veralgemeningen van de algoritmes in het HR-management en stellen hun aanbevelingen ter zake voor.
Na het debat volgen twee workshops. Deze gaan enerzijds over de ‘nieuwe’ beginselen die de ethische handvesten moeten bevatten (en eventueel over de nodige opleiding hiervoor) en anderzijds over de algoritmische rekruteringstechnieken en de oplossingen om de ethische en morele vooroordelen de wereld uit te helpen.

Na de conclusies over de debatten en de twee workshops wordt de dag met een broodjesmaaltijd afgesloten. Uiteraard op algoritmische wijze ...

Programma:

9 uur:
Verwelkoming

9.30 uur:
Inleiding
HR Public

9.40 uur:
Ethics guideline for trustworthy A.I.:
ensuring, realizing and assessing trustworthy A.I. (NL)
Nathalie Smuha, onderzoekster aan de KU Leuven gespecialiseerd in de ethische en juridische aspecten rond artificiële intelligentie,
en voormalige EU-deskundige ‘High level expert group on A.I.’

10.20 uur:
Vragenronde

10.40 uur:
Ethiek, artificiële intelligentie en HRM
in samenwerking met TIB

Ethiek en algoritmen (FR):
Guido De Clercq, directeur TIB
De gevolgen (NL):
Hanneke De Visser, adjunct-directrice TIB

11.40 uur:
Vragenronde

11.50 uur:
Workshops (1 NL en 1 FR):
A.I. – Ethiek – Impact op HRM

12.50 uur:
Conclusies