NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Adviesraad HRpro

13 februari 19
Geschreven door: hrpro

HRPro start met een eigen adviesraad. Het is de bedoeling dat we de inhoud van ons métier bepalen, input geven over recente evoluties en beleidsvoorbereidend, -corrigerend of -inspirerend werk leveren.

Maar bovenal gaat het erom om ervaringen te delen en HR Professionals inzichten te geven in opportuniteiten. Een stem geven aan HR betekent ook, leren van elkaar.

De eerste vergadering van de adviesraad is voorzien op 6 mei 2019.

 

David Ducheyne

Voorzitter - Président HRPro.be