NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

VBO-FEB

Zich aansluiten?

HR Professionals worden lid van een van de deelverenigingen. Verenigingen kunnen lid worden van hrpro.be.

Word lid

Het VBO is stichtend partner van hrpro.be.

Het VBO is de grootste werkgeversorganisatie van België en lobbyt voor een gezonde economie.

Als enige interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we meer dan 50.000 ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. Goed voor ruim 75% van de tewerkstelling in de privésector.

Samen met de belangrijkste sectorfederaties – onze leden – verdedigen we de belangen van al die bedrijven in zowat 150 federale, Europese en internationale organen. Met als primaire doelstelling: unaniem streven naar een gezond ondernemings- en investeringsklimaat, gestoeld op waarden als sociale markteconomie, duurzame ontwikkeling, bedrijfsethiek, behoorlijk ondernemingsbestuur, overleg en zelfregulering.

Joris Vandersteene zetelt in de raad van bestuur als ondervoorzitter.

Contactgegevens:

Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel + 32 2 515 08 11 info@vbo-feb.be Website