HRPro SoBO

De HRPRO SoundBoard is een groep van HR-professionals die actief bijdragen tot de eerste twee doelstellingen. De leden van deze groep zijn thought leaders die hun inzichten, hun visie en hun expertise in een breed HR domein of hun specifieke expertise in het vakgebied willen delen. Zij nemen onafhankelijke standpunten in. Ze vertegenwoordigen in deze rol geen bedrijf, organisatie of belangengroep. Ze onderschrijven de doelstellingen van hrpro.

 Deopdrachten van de leden van deze soundboard zijn
·       spotten van Trends in HR, en het geven van een richting gaan deze trends
·       formuleren van prioritaire thema’s voor HR.
·       Richting geven aan groeipaden voor het HR-beroep in de toekomst.
·       Standpunten bepalen inzake HR-thema's die een impact hebben op ontwikkeling van HR ten dienste van organisaties en bedrijven,  met eventueel advies aan het beleid.
·       De vereniging helpen in het formuleren of verduidelijken van standpunten en daardoor de stem van HR laten klinken en vertolken in de maatschappij
·       Waken over het imago van HR bij de publieke opinie, decision-makers, instanties.
·       Waken over de belangen van HR professionals en opkomen voor een kwalitatief HR beleid binnen organisaties.
·       eventueel bereid zijn een standpunt of visie, in naam van de vereniging, te formuleren in de media, namens de vereniging.
 
·       HRPro zal standpunten van de soundboard ook gebruiken om HR-professionals in België te ondersteunen, te inspireren, eventueel te challengen.