NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Projecten

Hrpro.be ontwikkelt een aantal projecten en diensten die de positionering, de ontwikkeling en de impact van HR in België positief beïnvloeden. Lees er meer over op deze pagina.

HRPro.be heeft als eerste doel bij te dragen tot een humaan en inclusief arbeidsmarktbeleid. We willen dit doen door vanuit de HR-community met 1 stem een positieve en constructieve impact te hebben op beleid ter zake.. Het tweede doel is de verdere professionalisering van HR als functie, op een evidence based manier en op grond van onderbouwde praktijken. De derde is de uitwisseling tussen HRProfessionals en kwalitatieve networking te ondersteunen.

De HRPRO SoundBoard is een groep van HR-professionals die actief bijdragen tot de eerste twee doelstellingen. De leden van deze groep zijn thought leaders die hun inzichten, hun visie en hun expertise in een breed HR domein of hun specifieke expertise in het vakgebied willen delen. Zij nemen onafhankelijke standpunten in. Ze vertegenwoordigen in deze rol geen bedrijf, organisatie of belangengroep. Ze onderschrijven de doelstellingen van hrpro.

De opdrachten van de leden van deze soundboard zijn

 • spotten van Trends in HR, en het geven van een richting gaan deze trends
 • formuleren van prioritaire thema’s voor HR.
 • Richting geven aan groeipaden voor het HR-beroep in de toekomst.
 • Standpunten bepalen inzake HR-thema's die een impact hebben op ontwikkeling van HR ten dienste van organisaties en bedrijven,  met eventueel advies aan het beleid.
 • De vereniging helpen in het formuleren of verduidelijken van standpunten en daardoor de stem van HR laten klinken en vertolken in de maatschappij
 • Waken over het imago van HR bij de publieke opinie, decision-makers, instanties.
 • Waken over de belangen van HR professionals en opkomen voor een kwalitatief HR beleid binnen organisaties.
 • Eventueel bereid zijn een standpunt of visie, in naam van de vereniging, te formuleren in de media, namens de vereniging. 
 • HRPro zal standpunten van de soundboard ook gebruiken om HR-professionals in België te ondersteunen, te inspireren, eventueel te challengen.
   

Mentoringprogramma

Het afgelopen jaar werkten we  naarstig aan een veelbelovend project: het HRPro Mentoring Programma. Het eerste resultaat is alvast veelbelovend.  Afgelopen weken werd een pilootproject gestart waarbij een 16-tal mentoren en mentees zijn betrokken.. 

Waarom een mentoringprogramma?

Het hoofddoel: jonge en getalenteerde HRPrrofessionals de kans geven aan hun persoonlijke én professionele ontwikkeling te werken. Het naar waarde schatten van HR expertise in haar brede deeldomeinen is belangrijk. Het was dan ook boeiend te zien tijdens de eerste meeting dat er juist daardoor onverwachte mogelijkheden opdoken. Mentees konden mentor zijn voor een ander en omgekeerd. De rijkheid van HR werd ter plaatse bewezen.

De filosofie om samen te werken met een open geest rond de scope, objectieven en verwachtte output werd ook gedragen door de “piloten”. De mentee staat ook centraal in onze filosofie: in een vertrouwelijke sfeer werken aan de “driver seat”-positie van de mentee in haar of zijn carrière en ontwikkeling. De mentor is daarin co-piloot, die weet welke bochten er te verwachten zijn op het vooropliggende terrein.

De pilootfase loopt tot einde maart. U wil graag collega’s uit het HR werkveld begeleiden of u ziet er wel iets in gementored te worden.  Aarzel niet en contacteer ons.

Vragen?

Coördinatie HRPro

info@hrpro.be

Naast het bieden van een stem aan HR, willen wij ook de HRProfessionals steunen in hun ontwikkeling.

HRPRo.be startte een exclusieve samenwerking met AIHR, een online platform dat zich richt op het ontwikkelen van HRprofessionals. Dit is een initiatief dat past in het kader van de HRPRo Learning. Dankzij die samenwerking kunnen wij onze leden een korting van 20% aanbieden. In de week van 23 tot 29 november is dat zelfs 45%

Het platform biedt learning content aan voor HRProfessionals in elk stadium van hun loopbaan. Dit is volledig in lijn met de doelstellingen van hrpro.be.

 
Als hrpro.be lid krijg je toegang tot het platform via deze link.